Wednesday, October 23, 2013


Ved du, hvem du skal stemme på til regionsrådet?

Er du også en af dem, som ikke ved, hvem du skal stemme på den 19. november? I så fald vil jeg anbefale, at du bruger ét minut på at læse med her. Dit kryds er vigtigt, for du kan være med til at bestemme, hvem der skal vælges ind i Region Hovedstaden og dermed bestemme udviklingen af vores sundhedsvæsen og regionale udvikling.

Katrina Feilberg – din aktive stemme i region hovedstaden.

Jeg stiller op, fordi jeg vil arbejde for et sundhedsvæsen, der hænger sammen.  Et sundhedsvæsen, hvor borgerne oplever, at lægen ved, hvad hospitalet gør – og omvendt. Og at kommunens tilbud ligger i tæt forlængelse af den behandling, som patienten har modtaget.

Derudover skal uligheden i vores sundhedsvæsen væk. Ulighed i sundhed er udtalt i regionen, og middellevetiden varierer med over 10 år lokalt i hovedstaden. Sundhedspolitik er for mig, at enhver borger har lige adgang til de allerbedste behandlinger. Din behandling på hospitalet må aldrig være afhængig af, om du har et stærkt netværk til at hjælpe dig på vej ind og på vej ud af hospitalet.  Alle har ret til den bedste og mest professionelle behandling.

Region hovedstaden som Nordeuropas bæredygtige vækstregion nr. 1.

Region hovedstaden skal som en del af Øresundsregionen være Nordeuropas førende vækstregion til gavn for hele Danmark. Det er min vision for hovedstadsregionen.  Region Hovedstaden skal kunne måle sig med de øvrige skandinaviske hovedstæder, samt de større nordeuropæiske byer, som Hamborg og Amsterdam. Og væksten skal være bæredygtig og grøn.

Målet er, at der sker en årlig vækst på 5 procent i hele Region Hovedstaden og at der skabes 30.000 private jobs frem mod 2020. Samtidig skal region Hovedstaden være Danmarks første CO2 neutrale region i 2050.

For at nå de mål, er min ambition, at regionen sætter sig i spidsen sammen med kommunerne og gennemtænker infrastruktur, erhvervsvilkår, udvikling i de internationale uddannelser og de vilkår vi byder udenlandsk arbejdskraft, når den kommer til landet

Om mig

Jeg er en kompromissøgende politiker, men jeg bider mig fast i bordkanten, hvis jeg har sat mig en sag for. Jeg har 8 års erfaring som kommunalpolitiker i København, både som sundhedsordfører, kulturordfører og som gruppeformand. Jeg har den faglige ballast til at tænke i sammenhængende politikker på tværs af kommunale og regionale skel.

Jeg har igennem de seneste 10 år arbejdet professionelt med kommunikation, politiske rådgivning og projektledelse.

Jeg er gift og mor til to drenge, uddannet cand.scient.adm og arbejder i dag som rådgiver i et kommunikationsbureau.